جدایی

فردا بر می گردم خونه.نمی دونم چه احساسی دارم خوشحالم یا ناراحت.
پارادوکس کاملم.دیروز با دوستام خداحافظی کردم خیلی بد بود، گریه ام
گرفته بود ؛ نه ماه با هم بودیم و بهترین لحظه ها رو با هم گذروندیم
همیشه از خداحافظی بدم می اومده ولی کاریش نمیشه کرد زندگیه دیگه
چون : " آشنایی یک تصادفه و جدایی یک قانون. "

/ 0 نظر / 6 بازدید