ط

 


«طوفان ذهن»... من بهش میگم طوفان ذهن! فوران فکرها و خاطرات و اتفاقاتی که در اعماق ذهنت بودن و یکباره.....

لازمه گاهی سکوت کنی و به نظاره بشینی جدال "اید" و "سوپر ایگو" رو و در نهایت دست به دامن "ایگو"ی عزیز بشی!!!!

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید