د

 

 

" دلم برخاستنی به ناگاه می خواهد و گریختنی گرامی از سر فریاد.

دلم غاری می خواهد و خوابی سیصدساله

و یارانی جوانمرد. "

 

عرفان نظرآهاری

 

/ 0 نظر / 22 بازدید