م

 

مدتهاست فکر میکنم که اتفاقهای بد در زندگی از یک جایی، یک وقتی، شروع می شوند و بعد، مسلسل وار ادامه می یابند. معتقدم که باز یک جایی، یک وقتی تمام می شوند. فقط سرعت پایانشان به همان اندازه آغازشان نیست.نم نم پیش می روند و آهسته؛ اما تمام می شوند، تمام. 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید