گ

 

... گاهی اشتیاقی هست برای نبودن! برای گم شدن در.... نمی دانم کجا...... شاید در خود...... جایی برای بودن با خودت... تنها و تنها با خودت......  جایی که فقط صدای قلبت را بشنوی و ندای پر تلاطم روحت را.....

دلم گوشه ی دنج می خواهد.... گوشه ای دنج و خلوت و بی هیاهو.....

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید