ف

 

فرش های آویزون از پشت بام و بالکن خونه ها... تنگ های ماهی چیده شده لبه پیاده رو ها و ماهی های اسیر  توی مکعب های شیشه ای. شکوفه ها و جوونه های کوچولو... بادی که بوی عید میده و شلوغی خیابونا و از همه مهمتر بی قراری هر ساله من این موقع ها، همه و همه یعنی بهار نزدیکه خیلی نزدیک....

 

من چه سبزم امروز

                          و چه اندازه تنم هشیار است

در دلم چیزی هست

               مثل یک بیشه نور

                                          مثل خواب دم صبح

                                                                  و چنان بیتابم که دلم میخواهد

                بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه

                                             دورها آوایی است که مرا می خواند.....

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید