تقابل

من نمی دونم چرا توی تقابل مدرنیزه و سنت همیشه این مدرنیزه است
که پیروز میشه چرا همیشه اونهایی که تاریخ قدیمی تر و اصیل تری دارن
از اونهایی که قدمتشون به حتی یک قرن هم نمی رسه شکست می خورن ؟
مثلا هر روز خونه های بزرگ خراب می شن و جاشون رو به آپارتمان های کوچیک
و دلگیر می دن که وقتی نگاشون می کنی احساس می کنی دارن بهت دهن کجی
می کنن.آدما هر روز از هم دور تر و دور تر میشن و اینها همه اش نتیجه مدرن
شدنه و شاید هم غرب زدگی ، در حالی که غربیها از مدرنیزه بدون حد و حصر
خسته شدن ما بی توجه داریم راه اونها رو دنبال می کنیم بدون در نظر گرفتن
عواقب. به قول یک متفکر غربی :
" غربی ها آن وقتی که مهدهای کودک را برای کودکانشان بنا می کردند ،
نمی دانستند که دارند برای خودشان خانه سالمندان می سازند. "

/ 0 نظر / 5 بازدید