ت

 

تنهایی کلمه عجیبی ه. خیلی عجیب.... عجیبتر از هر پدیده ای تو این دنیا. ممکنه سالهای سال باهات باشه و ممکنه هر لحظه متعجبت کنه... هیچ وقت نمیشه بهش عادت کرد... تنها باید تحملش کنی و این تحمل کردن مثل پایی می مونه که هر لحظه و هر لحظه فشارش رو روی گلوت بیشتر میکنه.... 

 

/ 0 نظر / 89 بازدید