ا

 

اینکه فکر کنی دیگران مسئول تنهایی تو هستن حماقتیه که هیچ وفت بهش تن ندادم و از اون احمقانه تر توقع از آدمها برای اینکه کمی اون خلا و تنهایی رو پر کنن....

اما حماقت وقتی به اوج میرسه که با همه نبودنها و خالی بودنهای اطرافت، باز حواست به تنهایی و غصه آدمهای دور و برت باشه.... و مرا از این یکی گریزی نیست......

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید