ی

 

یه وقتایی.... یه وقتای خیلی زیادی.... دلت می خواد دراز بکشی... همینطوری که تا بینی رفتی زیر پتو.... زل بزنی به سقف و هــــــــــــــــــی فکر کنی و هـــــــــــــــــی فکر کنی..... مهم نیست که این فکرها مهم هستن یا نه و یا حتا به نتیجه ای میرسی یا نه....... مهم اینه که برخلاف هر وقت دیگه ای که از تنهایی اجباریت فرار می کنی, اینجور وقتا شدیــــــــــــــــــــــد دلت می خواد تنها باشی و دقیقا همین وفتهاست که اطرافیانت شدیــــــــــــد تصمیم می گیرن تو رو از تنهایی در بیارن!!!!!!!  

/ 0 نظر / 19 بازدید