م

 

موفق خواهم شد..... روزی خواهم توانست.....

صلح نامه ای بنویسم ابدی...

برای غوغای درونم؛

..... برای جدال عقل و عشق .....

 

/ 0 نظر / 19 بازدید