به ياد ...

در این طوفان که می آید<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                      

                         اسیر دست تقدیرم

 

چه کس می خواند این دردم؟!

 

که خواهد کرد تقصیرم؟!

 

چنان این صاعقه در آسمان آواز می خواند

 

که می افتد به خاکستر

                        

                        دل زار و زمینگیرم

 

... و روزی کوچ خواهم کرد

  

       از اینجا

 

" عاشق و تنها "

 

اگر چه بسته با عشقم

 

          اگر چه پا به زنجیرم 

  

 

/ 0 نظر / 12 بازدید