91

مسجد جامع یزد- فروردین 91

 

کاروانسرا میبد- فروردین 91

 

زندان سکندر- فرودین 91

 

خانه لاریها،یزد-فروردین 91

 

ابیانه- اردیبهشت 91

 

خانه طباطبائیها،کاشان-اردیبهشت 91

 

مسجد ایاصوفیه،استانبول- مرداد 91

 

جزیره بیوک آدا، ترکیه- مرداد 91

 

دلما باغچه،استانبول- مرداد 91

 

مسجد قبا، مدینه- اسفند 91

 

مسجد خندق، مدینه- اسفند 91

 

مسجدالنبی، مدینه- اسفند 91

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید