گذر زمان

امروز میخوام بر گردم کرج تا 15 روز که برای فرجه های امتحان درس بخونم.ولی خیلی زود گذشت انگار همین دیروز بود که با کلی دلهره اولین روز دانشگاه رو شروع کردم نمی دونم واقعا این 4 سال می خواد به همین سرعت بگذره؟هر چی که هست امیدوارم بقیه سال ها هم به اندازه امسال بهم خوش بگذره. 23.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید