ه

 

هوا رو آلوده می کنیم، درختها رو قطع و دریاچه ها رو خشک.... و بعد در رثای اونا روی در و دیوار شهر نقش آسمان آبی و درخت سبز و دریاهای مواج می زنیم.....

 

/ 0 نظر / 20 بازدید