ب

راهروی ورودی مدرسه

 

کلاسهای شمالی و غربی. بعد از این در ورودی فضای باز و ساختمانی با مقیاس کوچکتر قرار دارد که محل تمرینات نظامی بوده و پنجره های پشتی ساختمان مخابرات به آن مشرف است

 

 

همه راه ها به "پاکی" ختم می شوند!!

 

محل نزول احلال سلطان صاحب قران

 

زنگ ها.... آوای خاطرات....

 

فرزند خصال خویشتن باش (فارغ از این چشمهای دیجیتالی دوست نداشتنی)

 

حوض شش ضلعی و قنات شاهی در گوشه سمت راست

 

کلاسهای شرقی

 

دم غروب....

 

 

پی نوشت: قرار شده هر از چندگاهی با بچه های  "با هم بنویسیم"  از میراث فرهنگی دیدن کنیم و بعد هرکدوم به زبان دل خودش درباره اش بنویسه. حالا.... این بود انشای من! 

/ 0 نظر / 65 بازدید