ح

 

 

حکمتش را نفهمیدم هیچوقت....

ارتباط میان

آرزو و نرسیدن،

علاقه و فاصله،

و

هرچه بیشتر دوست داشتن و...

بیشتر رنجاندن و رنجیدن .....

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید