برای مريم

امروز به صميمی ترين و بهترين دوستم زنگ زدم. بهم گفت که مادرش فوت کرده واقعا شوکه شدم.
اتفاق خیلی بدیه ولی مريم از پسش بر می آد نمی دونستم چی باید بهش بگم.  حالا اينو واسش می نويسم شعر سهراب رو:
یک نفر دیشب مرد
و هنوز گل شبدر خوب است
آب میریزد پایین اسبها می نوشند

/ 0 نظر / 6 بازدید