دعا

بابا بزرگ عادت داره هروقت که نمازش رو می خونه واسه بچه هاش ، نوه هاش
خواهر و برادراش وحتی بچه های اونا دعا کنه. و جالب اینجاست که حتی یک نفر رو
هم جا نمیندازه.امروز که مثل همیشه داشت دعا می کرد من رو هم دعا کرد اینکه
امتحانامو خوب بدم و حتی دعا می کرد که به سلامت بر گردم کرج.
وقتی اینارو می شنیدم احساس خوبی داشتم.
چقدر وقتی حس کنی کسی هست که دعای خیز بدرقه راهت کنه احساس خوبی
بهت دست می ده ؛ اینکه بدونی کسانی هستن که بهت فکر می کنن ،دوستت
دارن و سلامتیت براشون مهمه ، اینکه....................

/ 0 نظر / 6 بازدید