ا

 

انگار زیاد به اینکه تو چه مقطعی و توی کدوم دوره از زندگیت باشی ارتباطی نداره که برگردی یه مرور کنی سالهای گذشته رو؛ اینکه چه برنامه ها و آرزوهایی داشتی و به کدوم رسیدی و کدوم یکی از کفت رفته... انگار فقط " سندرم سی سالگی" نداریم.... این سندرم می تونه برای هر سنی باشه حتا 20 سالگی.....

 درهرحال 30 سالگی برای من، سن(بخوانید سال) جالبیه.... به قول دوستی، 30 سالگی انگار یعنی گذشتن و پشت سر گذاشتن یه سری احساسات خام و لجام گسیخته.... 30 سالگی برای من یعنی منطقی تر شدن .... نمی دونم چه جوری میشه یه سری حس ها رو توضیح داد اما انگار با خودم بیشتر از هروقت دیگه ای در صلحم.... انگار دیگه اونقدرها مثل سالهای قبل غافلگیر نمیشم از عکس العملهام، تصمیمهام و .... یه جور شناخت شاید..... شاید بشه حتا اسمش رو گذاشت اندکی پختگی....

دوست دارم حس این روزهام رو.... این کنترل و تسلط رو.... این صلح و آرامش رو..... این سی سالگی دوست داشتنی رو.....

 

 

پی گذاشت!! :

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید