تمام شد

دوشنبه امتاحاناتم تموم میشه و احتمالا پنجشنبه بر می گردم کرج.
چند روز پیش توی برد دانشگاه تاریخ ثبت نام ورودیهای 82 رو زده بود.
فکر کردم منم سال قبل همون موقع ، زمان ثبت نامم بود . سال تحصیلی
خیلی خوبی بود ، روز های خوبی رو با دوستام گذروندم ولی خیلی زود وقت رفتن رسید
به قول قیصر امین پور :
" حرف های ما هنوز نا تمام
تا نگاه می کنی وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آنکه با خبر شوی
لحظهٌ عزیمت تو ناگزیر می شود
آی.......
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان چقدر زود دیر می شود "

/ 0 نظر / 6 بازدید