شده تا حالا ؟؟؟

شده تا حالا انقدر بری تو فکر که به خودت بیای<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و ببینی که تمام 9 ساعت راه کرج- یزد رو فقط

فکر کردی؟؟؟

 

شده تا حالا 4 تا نوار رو پشت سر هم گوش بدی

و با هر کدوم از اون آهنگها کلی خاطره داشته

باشی؟؟؟

 

شده تا حالا نگران کودک درونت باشی ولی توی

تعطیلات تاب بازی کنی، الاکلنگ و چرخ و فلک

سوار شی و چندین بار منچ و وسطی بازی

کنی؟؟؟

 

شده تا حالا عاشق دانشگاه باشی ولی دیگه

نخوای درس بخونی؟؟؟

 

شده تا حالا ...آره؟ شده تا حالا ؟؟؟

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید