درس خوندن توی رشته ما ( ادبیات انگلیسی )  شیوه خاص خودش رو داره؛ موقع درس خوندن باید ذهنت کاملا انگلیسی بشه و کاملا انگلیسی فکر کنی تا درس رو خوب بفهمی. به خاطر همین توی امتحانات من و دوستم تحت تاثیر قرار گرفتیم و با هم یه شعر ترکیبی گفتیم ( فینگلیش ). البته بنده همینجا خاطر نشان می کنم که ما به هیچ وجه کپی برداری نکردیم و اگه این شعر به نظرتون آشنا میاد اون دیگه مشکل خودتونه. این هم از شعر ما:

 

آی good for you، ای روستایی

چه happy و خرم، چه با صفایی

In city ما نیست جز دود و machine

My دل گرفته از that و از این

I, I wish هم پرنده بودم

در آسمانها wing می گشودم

I went از شهر to روستایی

آن there که دارد، water و هوایی

 

                                                           " گريوش خانوم و دوستش"