دلتنگ غنچه ایم، بگو راه باغ کو ؟

خاموش مانده ایم، خدا را چراغ کو ؟

کو کوچه ای ز خواب خدا سبزتر، بگو

آن خانه کو، نشانی آن کوچه باغ کو ؟

چشم و چراغ خانه ما داغ عشق بود

چشمی که از چراغ بگیرد سراغ کو ؟

دلهای خویش را به گواهی گرفته ایم

اما در این زمانه خریدار داغ کو ؟

شب در رسید و قصه ما هم به سر رسید

کو خانه ای برای رسیدن، کلاغ کو ؟

 

                                                          

                                                                     " قیصر امین پور "