متاسفانه به خاطر واقعه غمبار امتحانات مجبورم تا دو، سه هفته وبلاگ رو تعطیل و دوری از شما رو تحمل کنم. دلم برای همتون تنگ می شه ولی مطمئن باشید فراموشتون نمی کنم.

ولی شما پیغامها و نظرات قشنگتون رو همچنان بنویسید شاید وقت کردم و یه سری به وبلاگ زدم اونوقت اگه هیچ پیامی نباشه دلم می گیره و فکر می کنم فراموشم کردین.

پس منتظرما...

ارادتمند ====> گریوش خانوم