همچنان منتظر "یسر" بعد از "عسر" هستم.....

بازم یه امتحان دیگه.....قبول میشم آیا؟؟؟

ازپس این یکی هم بر میام یعنی چاره دیگه ای ندارم پس بر میام!!!!