دوست برادرم توی وبلاگش درباره حافظ نوشته بود و نظرش رو

درباره یکی از بیتهاش گفته بود. نمی دونم شاید یه جور تعصب

نسبت به حافظ باعث شد که نظرش رو قبول نکنم و واقعا نمی دونم

چرا یادم رفته بود که دیوان حافظ مثل قران هفت صورت داره و به

قول امیر ( دوست داداشم ) یا مولوی:

هر کسی از ظن خود شد یار من ....

یعنی هر کسی بر اساس نوع ارتباطی که با حافظ داره می تونه

تفسیر مخصوص به خودش رو داشته باشه.